*galileo.hr - Vaše agentura pro cesty do Chorvatska
hrvatski english italiano deutsch francais ce�tina magyar slovenski rom�ne�te polski

Všeobecné podmínky užívání webových stránek

1. Vlastnictví obsahu stránek

Celkový obsah zahrnující fotografie, ilustrace, audio-vizuální zápisy a loga jsou výhradním majetkem Galilea, vyjímaje součásti, u kterých je uvedeno jinak. Celkový obsah je dostupný k nekomerčnímu využití a tento je zakázáno zveřejňovat, kopírovat, distribuovat přes internet, emailem a tištěnými médii bez písemného svolení Galilea.

2.Používání

Prosíme Vás abyste se seznámili s podmínkami užívání stránek a informovali se tak o užívání našeho webu. Pokud s některými podmínkami nesouhlasíte, žádáme Vás abyste přestali užívat tyto webové stránky. Galileo si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění obsahu. Změny se netýkají služeb, které jsou již vykonány nebo uhrazeny. Oznámení o případných změnách podmínek užívání zveřejníme na naší úvodní stránce.

3. Ochrana údajů

Galileo a jeho tým se zaručuje za ochranu vašich soukromých údajů při užívání našich webových stránek.

Galileo bude v několika případech od Vás vyžadovat osobní údaje. Mohou být vyžadovány třebas v případě vyplňování dotazníků při soutěži o ceny, ankety apod. Sdělování vašich osobních údajů je dobrovolné a jejich využití bude výlučně k předem oznámenému účelu.

4. Registrace

Upozorňujeme, že při první registraci od Vás budeme požadovat emailovou adresu a heslo, které si sami vytvoříte. Váš email potřebujeme, abychom mohli odpovídat na dotazy, které nám z našeho webu zašlete. Každý uživatel si také může kdykoliv prověřovat status svých dotazů a rezervací. Uživatel může měnit nebo odstranit některé ze svých osobních informací, které zaslal na svůj uživatelský účet. Uživatelský účet je chráněn vámi vytvořeným heslem. V případě ztráty nebo zapomenutí hesla Vám jej pomůžeme opětzískat.

Pokud si již nebudete přát být naším uživatelem, prosíme, abyste nás o tom písemně uvědomili, současně i s uvedením důvodu vypovězení.

Pokud používáte veřejný počítač, prosíme o odhlášení při ukončení užívání těchto stránek, abyste neumožnili neautorizované užívání Vašeho uživatelského účtu.

5. Rezervace

V souvislosti s realizací Vaší rezervace budeme od Vás požadovat osobní informace (Vaše jméno, adresa, kontaktní telefon). Tyto informace poslouží výhradně k realizaci služeb (vydání cestovních dokladů) a obdrží je jenom poskytovatelé služeb (hotel, majitel soukromého ubytování). Informace o platbách jsou dostupné jen bankám a bankovním společnostem v případě platby kreditní kartou.

Prohlašujeme , že vámi dobrovolně předané osobní údaje nebudeme poskytovat třetím osobám.

6. Novinky

První registrací se zároveň evidujete k odebírání našich Novinek, kde budete informování o soutěžích, propagačních akcích. Pokud si nepřejete dostávat Galileovy Novinky, uveďte to ve svém uživatelském účtě.

7. Další shromažďované informace

Jako i většina jiných webových stránek, tak i Galilelo na svém webu shromažďuje další neosobní informace, které využíváme k rozboru trendů a tím zvyšování úrovně našich stránek. Jedná se o informace typu: verze a typ vyhledávače, rezoluce monitoru, IP adresa apod. a jejich sběr probíhá za pomoci ¨cookie¨ technologie, kde i malé množství těchto informací bývá uloženo ve vašem počítači.

8. Vaše podněty

Můžete nám zasílat vaše podněty, nápady, návrhy, fotografie, texty, pokud ovšem nebudou obsahovat počítačové viry. Zaslaný materiál se tímto stává našim majetkem.

9. Dotazy a komentáře

veškeré další dotazy týkajících se provozu a způsobu podnikání zasílejte na náš mail info@galileo.hr. Přejeme si vás tímto požádat i o zasílání postřehů majících souvislost s případnými našimi chybnými úkony.

10. Obsah

Účelem těchto webových stránek je poskytovat informace, jejichž platnost je aktuální v době vystavení. Obsah pravidelně kontrolujeme a úroveň chybných informací je minimální. Galileo si vyhrazuje právo na aktualizace údajů bez zvláštního upozornění. Náš web také obsahuje odkazy na partnerské stránky, za jejichž obsah a přesnost informací Galileo nenese odpovědnost. Tyto Všeobecné podmínky se vztahují jen na osoby a obsah vlastněné firmou Galileo.

11. Provoz stránek

Uživatelé tohoto webu mohou zasílat vyžádání služeb z naší nabídky. U veškerých nabídek, podmínek a cen jsou možné změny, ty se však nevztahují na již vykonané nebo uhrazené služby. V případě nejasností některých údajů nás laskavě kontaktujte, poskytneme Vám doplňujících informace. Váš dotaz můžete považovat za potvrzený v případě našeho písemného stvrzení. Prověřujte, prosím, vždy naše zpětná potvrzení, podmínky rezervace a částky. Vaše případné námitky sdělte před vykonáním úhrady za rezervaci. U každé rezervace uvádíme také termín platnosti rezervace.

12. Závěrečná ustanovení

Pro využívání služeb z našeho webu jsou platné podmínky uvedené u jednotlivých služeb, uvedené způsoby plateb a ostatní podmínky uvedené na těchto stránkách.

13. Nedodržení podmínek

V případě závažného ohrožení provozu naší firmy Galileo si vyhrazuje právo viníka oznámit příslušné instituci.

KLIENTSKÝ SERVIS

Chorvatsko
+385 21 54 22 33
info@galileo.hrPondělí - Pátek 08-22 | Sobota 08-12

N/AN/AN/A
Galileo putnička agencija d.o.o., Zvonimirova 14/IV, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 58565616320, ID HR-AB-21-060187792 | Uvjeti korištenja