*galileo.hr - az Ön utazási ügynöke Horvátországban
hrvatski english italiano deutsch francais ce�tina magyar slovenski rom�ne�te polski

Hajókirándulások általános utazási feltételei

1. Ajánlat

Ezek az általános feltételek és utazási szabályok a megállapodás részét képezik, ami azt jelenti, hogy ez egy voucher a Galileo d.o.o., Zvonimirova 14/IV, Split, (továbbiakban Galileo) és az utazni kívánó személy (továbbiakban az Utas) között. A programban szereplő feltételek és ezek az általános szabályok kötelezőek mind a Galileora, mind pedig az utasra nézve, hacsak a megállapodásban ez másképp nem szerepel.

A Galileo garantálja, hogy a szolgáltatások megfelelnek a leírtaknak, kivéve, ha elkerülhetetlen vagy kiszámíthatatlan rendkívüli események történnek.

2. A hajókirándulások ismertetése

A szolgáltató felel a hajóval és a kabinokkal kapcsolatos információkért és leírásokért, ami meg kell, hogy feleljen a valóságnak. A szállás standardok, ételek szolgáltatások helyenként és országonként eltérőek, így azokat nem lehet összehasonlítani. Az utashoz eljutott információk az eladás után nem kötelezők a Galileora nézve a továbbiakban. A Galileo katalógusában szereplő hajók megfelelnek a Horvát Hajózási követelményeknek és minden technikai feltételnek, más szóval azt jelenti, hogy biztonságosak. Különleges esetekben, például baleset vagy a motor meghibásodása esetén, a szolgáltatónak joga van- az utasok biztonsága érdekében- megváltoztatni az útirányt és eljutni a legközelebbi kikötőhöz vagy/és átszállni egy másik hajóra.

3. Foglalások és befizetések

A lekérések és foglalások elektronikus úton, írásban vagy személyesen a Galileo utazási irodában, illetve a Galileo szerződéses partnereinek irodáiban történnek.

A foglalás alkalmával az utas kijelenti, hogy ismeri az utazási szolgáltatásra vonatkozó jelen Általános Feltételeket, melyeket előzőleg figyelmesen áttanulmányozott, és teljes mértékben elfogadja azokat. Ily módon az Általános Feltételekben foglalt összes rendelkezés jogilag kötelező erővel bír mind az utasra, mind pedig az irodára nézve. Az iroda az utas részére biztosítja a megfelelő reklámanyagot és programleírást nyomtatott vagy elektronikus formában, tudomására hozza az utazással kapcsolatos összes releváns információt, illetve átadja számára és felhívja a figyelmét az utazás általános feltételeire, amelyek a jelen szerződés részét képezik, továbbá felajánlja részére az utazási biztosítás csomag megkötésének lehetőségét.

Az utazás foglalásakor az utas köteles befizetni a fizetés módjától függő előleget, a fennmaradó összeget pedig legkésőbb az utazási szolgáltatás igénybevétele előtt 30 nappal kell befizetnie, kivéve, ha az utazási feltételekben másként nem szerepel (kivétel a részletfizetés), amelyeket a foglalás visszaigazolásakor az utas részletesen megismerhet.

A kártyás fizetés esetén a hitelkártyát a “Privredna Banka Zagreb” a tranzakció napján érvényes devizaárfolyamának megfelelően kunában terheljük meg.

4. Idegenforgalmi adó

Az érvényben lévő rendelet értelmében az utasok kötelesek idegenforgalmi adót fizetni. Az idegenforgalmi adót a helyszínen, a hajóra való felszálláskor kell kifizetni. Az idegenforgalmi adó összege a felnőtt utasok részére 21,00 euró egy hétre. A 12 évesnél fiatalabb gyermekek részére az illeték összege 10,00 euró egy hétre. A foglalásra vonatkozó kalkuláción ez az összeg nem szerepel, viszont a részvételi jegyen (voucher) fel van tüntetve, hogy az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő

5. A hajókirándulások ára

A hajókirándulás ára az alapszolgáltatásokat tartalmazza, amely minden útvonalra és dátumra fel van tüntetve. További szolgáltatások, amelyek nincsenek feltüntetve az alapszolgáltatások között, felár ellenében vehetők igénybe. Különleges szolgáltatásokat/kéréseket a foglalás során lehet kérni.

A szolgáltatások árai euróban vannak feltüntetve. A Galileo az árváltoztatás jogát fenntartja. Annak az utasnak, aki a visszaigazolt foglaláshoz már kifizette az előleget, az iroda garantálja az előleg kiszámításához végzett kalkulációban feltüntetett árat. Amennyiben az árváltozásra az előleg kifizetése előtt kerül sor, az iroda köteles az árváltozásról értesíteni az utast. Galileo garantálja azokat az árakat, amelyeket az Utas fizetett. Az árak változhatnak, de ebben az esetben a Galileo tájékoztatja az Utast ezekről a változásokról.

Amennyiben az utasok száma meghaladja az utazási dokumentumon (voucheren) feltüntetett létszámot, abban az esetben a szolgáltatónak joga van megtagadni a szolgáltatás teljesítését a be nem jelentett utasoktól vagy a be nem jelentett utasoktól a helyszínen felszámíthatja az utazás díját.

6. A foglalási díj fizetése

1.)
- visszaigazolt lekérésnél a szálláshely-szolgáltatás árának 50%-a előlegként.
- a fennmaradó 50%-ot pedig legkésőbb 30 nappal a szolgáltatás igénybevételének kezdete előtt kell az utasnak befizetnie.
2.)
- A szolgáltatás 100%-a jóváhagyott lekérdezésnél (indulás előtt 30 napon belül csak ez az ütemezés lehetséges).

7. Az utas jogai a foglalás módosításával és visszamondásával kapcsolatban

Amennyiben az Utas szeretné lemondani foglalását, illetve módosítani azt, kérelmét köteles e-mailen, faxon, levél útján vagy személyesen a Galileo irodában írásban benyújtani. Módosítás alatt értendő: személyek számának, utasok nevének, szolgáltatás időpontjának legkésőbb a szolgáltatás megkezdése előtt 30 nappal való megváltoztatása. Az első változtatást, amennyiben az megoldható pluszköltség nélkül az iroda számára, azt az iroda költségmentesen elvégzi. Minden további módosításért 15 eurót számolunk fel változtatásonként. Amennyiben a foglalás megváltoztatása nem lehetséges, és emiatt az Utas eláll a már megerősített foglalásától, a törlési feltételek (lásd később) lépnek érvénybe. Minden, a szolgáltatás megkezdése előtti 30 napon belüli módosítás, ugyanúgy, mint a már megkezdett szolgáltatás visszamondása a szolgáltatás lemondásának minősül.

Lemondás esetén a lemondási költségek kiszámításának alapja a lemondó nyilatkozat kézhezvételének dátuma.

A lemondás feltételei a következők:
- Amennyiben az Utas több mint 30 nappal a bérleti időszak megkezdése előtt mondja le bérlési szándékát, a Galileo megtartja a foglalási díj 15%-át, de minimum 25 eurót.
- Ha a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtti 29. és 22. nap között bejelentett lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szolgáltatás teljes összegének 25 %-a
- Ha a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtti 21. és 15. nap között bejelentett lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szolgáltatás teljes összegének 50 %-a.
- Ha a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtti 14. és 0. nap között bejelentett lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szolgáltatás teljes összegének 100 %-a.

Amennyiben az Utas nem érkezik meg időben, azaz az kihajózás tervezett idejére, és erről nem tájékozatta a Galileot vagy a szolgáltatót, megrendelése automatikusan visszamondottnak minősül, amely a már közölt visszamondási feltételek szerinti lemondási költségeket vonja maga után. A visszamondási díj meghaladhatja a fent említett összegeket. A Galileonak jogában áll az érvényes díjakat használni.

Ha az Utas lemondja a foglalást, és maga helyett más személy(eke)t talál a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, akkor csak az utascserével járó esetleges költségeket kell megtérítenie. Az új Utas a foglalás átvételével elismeri a jogait és kötelességeit az Általános feltételekben megfogalmazottak alapján. Ha az Utas nem a teljes szolgáltatást veszi igénybe, például kéri az utazás korábbi befejezését vagy egyéb okokra hivatkozik, az Utasnak nincsen joga visszakérni az befizetett utazás díját.

8. A Galileo joga a foglalás módosítására és lemondására

Az előreláthatatlan és elkerülhetetlen körülmények bekövetkezte esetén a Galileo fenntartja a foglalás módosításának vagy törlésének jogát. A foglalásban szereplő hajóút módosítása kizárólag az utas előzetes értesítése esetén lehetséges, illetve ha a Galileo a foglalással azonos áron, az eredeti szolgáltatással megegyező, vagy annál magasabb kategóriájú hajóutat ajánl fel. Amennyiben az alternatív hajóút csak magasabb kategóriájú hajóval biztosításával lehetséges, amely legalább 15 %-kal meghaladja a befizetett szolgáltatás árát, a Galileo az utassal történt előzetes megállapodás alapján fenntartja a különbözet leszámlázásának jogát.

Amennyiben nincs lehetőség alternatív hajóút biztosítására, a Galileo legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal felmondhatja a szerződést, és ebben az esetben garantálja a teljes befizetett összeg visszafizetését. A Galileo által lemondott foglalással kapcsolatban az Utas kártérítési követelésre nem jogosult, a Galileo kizárólag a korábban a Galileo számlájára befizetett összeget köteles visszafizetni. Amennyiben a hajókirándulás indulásának kezdőnapján nincs lehetőség megfelelő hajókirándulás biztosítására, a Galileo igyekszik minden lehetséges információt megadni az iroda kínálatában nem szereplő alternatív hajókirándulásokról, és a teljes befizetett összeget visszatéríteni az utasnak.

9. A Galileo kötelezettsége

- A Galileo kötelessége a szolgáltató kínálatában szereplő szolgáltatások ellenőrzése és teljesítése, illetve az utasok jogainak és érdekeinek tiszteletben tartása, az idegenforgalomban kialakult általános szokásoknak megfelelően.
- Az iroda az összes felsorolt kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz a leírásban szereplő módon, kivéve a rendkívüli körülmények bekövetkeztét, amikor is a 8. pontban rögzítettek lépnek érvénybe.

10. Az Utas kötelezettsége

- Az utas köteles a személyes dokumentumait és poggyászát a vám- és egészségügyi előírásoknak megfelelően összekészíteni, melyek vonatkoznak mind a saját, mind a fogadó és/vagy a szomszédos országokra.
- Az utas kötelessége előzetesen tájékozódni arról, hogy a fogadó országba, vagy a vele szomszédos országokba való beutazáshoz rendelkeznie kell-e érvényes vízummal.
- Az olyan országokba való beutazáshoz, amelyekbe oltás szükséges, rendelkeznie kell az oltást igazoló dokumentumokkal
- Az utas személyes felelőssége, hogy megszervezze a szállítást a szálláshelyig. A Galileo az összes szükséges információval ellátja az utast annak érdekében, hogy ezt minél könnyebben meg tudja szervezni. Amennyiben lehetséges és szükséges, akkor a helyi szállítás megoldható a szolgáltatóval.
- Az utas felelőssége tiszteletben tartani a magánszállásokon és a szállodákban érvényes házirendet, illetve jó modort tanúsítani a nyilvános helyeken.
- A célállomásra való megérkezéskor a szolgáltatást nyújtó személynek átadni a szolgáltatás befizetését igazoló dokumentumot (vouchert).
- A fenti kötelezettségek elmulasztása esetén az utas viseli a felmerülő költségeket és köteles megtéríteni az általa okozott kárt. A foglalás jóváhagyásával az utas kötelezettséget vállal, hogy bármilyen károkozás esetén, a helyszínen megtéríti a szolgáltatónak okozott kár teljes értékét.

11. Poggyász

A repülőgépeken a repülőtársaságok által meghatározott súlyhatárig a poggyászok szállítása díjmentes. A meghatározott súlyhatár feletti poggyász esetén a repülőtársaságok által meghatározott pótdíjat kell fizetni. A gyermekek korra való tekintet nélkül nem jogosultak a poggyászok ingyenes szállítására a légi forgalomban. Az autóbuszos utazás során az utasnak 2 darab poggyász szállítására van lehetősége. Az Utasok kötelesek gondoskodni az autóbusz utasterében szállított személyes tárgyaikról, illetve kötelesek azokat a busz minden elhagyásakor magukkal vinni. Ellenkező esetben az Utasok maguk felelnek az autóbusz utasterében felügyelet nélkül hagyott tárgyak eltulajdonításáért, elvesztéséért és sérüléséért.

Galileo nem vállal felelősséget a poggyász sérüléséért, megsemmisüléséért és elvesztéséért, továbbá a poggyász vagy az értéktárgyak eltulajdonításáért a szálláshelyen (ha lehetőség van rá, javasoljuk a szálláshelyen található széf igénybevételét, illetve a poggyászbiztosítással egybekötött utasbiztosítás megkötését). Az egyes vagyontárgyak elvesztéséről vagy eltulajdonításáról az utas köteles haladéktalanul értesíteni a szálláshely szolgáltatót, illetve az illetékes rendőrkapitányságot.

12. Útlevelek és vízumok

Az Utas kötelessége, hogy az útlevele érvényes legyen. Amennyiben az utazás lemondása érvénytelen útlevél miatt történik, akkor ez semmilyen következményekkel nem jár a Galileo részéről. Amennyiben a Galileot valamilyen kár éri az Utas mulasztása miatt, akkor az Utas köteles kártalanítani az irodát.

Amennyiben az Utas az útlevelét elhagyja vagy ellopják, az új útlevéllel járó költségek az Utast terhelik.

A Galileo nem vállal felelősséget, ha az Utas összetűzésbe kerül a vámhatóságokkal, rendőrséggel vagy egyéb hivatalos szervvel az országba érkezését követően.

13. Utazási dokumentumok

Miután a Galileo megkapta a szolgáltatás teljes díját, az utazási dokumentumokat 24 órán belül megküldi az Utasnak (faxon vagy e-mailben). Az Utas köteles a befizetésről szóló igazolást bemutatni, (a vouchert e-mailben kapja meg), a szolgáltatónak az érkezéskor.

14. Panaszok

Amennyiben a szolgáltatások minősége nem egyezik meg az ajánlatban feltüntetettel, az utasnak joga van írásbeli panasz benyújtására.

Az utas írásbeli panasz benyújtása esetén értékarányos kártérítést követelhet. Minden utasnak – akinek a nevére a visszaigazolt foglalás ki lett állítva – külön panaszt kell benyújtania. Amennyiben azt az utas a helyszínen nem tette meg panaszát, azt a Galileo nem veszi figyelembe. Ebben az esetben az utas nem jogosult kártérítésre.

Eljárás:
- Az Utas köteles a megérkezés napján azonnal reklamálni, ha bármilyen hiányosságot tapasztal a megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozólag. Az Utas köteles a megérkezés napján azonnal értesíteni a Galileot e-mailen az info@galileo.hr címen vagy az alábbi telefonszámon +385 21 542 233.
- A Galileo köteles egy képviselőjét a helyszínre küldeni és az utasnak meg kell őt várnia és előadnia panaszát. Az utas köteles a szolgáltatóval és a Galileo képviselőjével jóhiszeműen együttműködni a felmerült probléma megoldásának érdekében. Amennyiben az utas nem fogadja el a felajánlott megoldást, akkor a képviselő a panaszról írásos jegyzőkönyvet készít 2 példányban, egyet a Galileo részére, egyet pedig az utas részére. Ha a Galileonak nincsen elérhető képviselője, akkor arról az utast azonnal tájékoztatja. Ebben az esetben, az utasnak meg kell próbálnia a felmerült problémát a szolgáltatóval megoldani.
- Az utas köteles elfogadni a felajánlott alternatív szállást, ha az általa lefoglalt szállással megegyező épületben van (ha létezik alternatív megoldás). Amennyiben az utas visszautasítja a megoldást, ami megegyezik a kifizetett szolgáltatásokkal, a Galileo nem kíván foglalkozni az utólagos panaszokkal ezt a szolgáltatást illetően. Amennyiben az utas elfogadja a megoldást a helyszínen, akkor azt a Galileo úgy kezeli, hogy a panasz meg lett oldva és nem kíván foglalkozni az utólagos panaszokkal.
-Amennyiben a probléma megoldása nem történt meg, az Utas legkésőbb 14 nappal az utazás befejezése után köteles írásos panaszt - a képviselő által felvett jegyzőkönyvvel együtt (ha elérhető) - benyújtani az irodához, melyhez csatolnia kell minden dokumentumot és fényképet, amelyek igazolják a panasz jogosságát. Az Utas az iratokat e-mailen az info@galileo.hr címre vagy postai úton a Galileo d.o.o, Zvonimirova 14/IV, 21000 Split címre köteles elküldeni. A Galileo csak a teljes dokumentációval ellátott és a 14 napos határidőn belül beérkezett panaszokat veszi figyelembe.
- A szolgáltatásokkal kapcsolatban, melyekkel az utas nem elégedett, a helyszínen kell panaszt emelni. Amennyiben a szolgáltatások minősége nem változott, akkor az utasnak a fent leírt eljárást kell követni. Az utasnak a legcélszerűbb beírni a helyszínen a „Panaszkönyvbe” (ha elérhető).
- A Galileo köteles a panasz benyújtásától számított maximum 14 napon írásban a döntését meghozni. A Galileo a döntés meghozatalához szükséges információk és papírok beszerzése érdekében ezt a határidőt 14 nappal meghosszabbíthatja. A Galileo csak azokat a panaszokat veszi figyelembe, melyeket nem sikerült a helyszínen megoldani a foglalás időtartama alatt.
- Az eljárás alatt, az utas nem fordulhat közvetítésért harmadik személyhez, a Horvát Utazási Irodák Szövetségéhez vagy más intézményhez, illetve nem szolgáltat információkat a média képviselőinek.
- Ha az utas nem elégedett a megoldással, akkor joga van a Spliti Bírósághoz fordulni jogorvoslatért, ahol a Horvát törvények az irányadók.

Egyszeri panasz során kifizetett legnagyobb összegű kártérítés nem lehet magasabb a panasszal kapcsolatos szolgáltatás áránál. A kártérítés nem tartalmazza a szolgáltatások árait. A kártérítés nem tartalmaz további költségeket, melyek az eljárás során keletkeztek az utasnak.

A Galileot nem terheli felelősség a kedvezőtlen időjárási viszonyokért, a tengervíz és a tengerpart tisztaságáért, a célállomásokon elérhető felszerelésekért, az útjavításokért, a környező házak állapotáért és azok felszereléséért, illetve olyan hasonló körülményekért és eseményekért, amelyek az utasok elégedetlenségét válthatják ki, de nincsenek közvetlen összefüggésben a lefoglalt szálláshely minőségével.

15. Útlemondási biztosítás

Amennyiben az utas a foglalás jóváhagyásakor bármilyen okból kifolyólag úgy gondolja, hogy részéről az utazás lemondásának lehetősége fennáll, irodánk útlemondási biztosítás megkötését ajánlja. Az útlemondási biztosítás kizárólag az utazásra való jelentkezéssel egyidejűleg köthető meg, később nem. Az útlemondási biztosítás összege az utazás árától függ, meghatározására pedig a biztosítótársaság árjegyzéke alapján kerül sor (apartman bérlése esetén, a bérleti díjat elosztják az apartmanba érkező vendégek számával). Az útlemondási biztosítás kizárólag az alábbi esetekben és írásos igazolás benyújtása esetén érvényes:
- súlyos sérüléssel járó baleset,
- halál,
- váratlanul bekövetkező akut betegség, melynek kezeléséhez orvosi felügyelet szükséges,
- terhességi komplikációk,
- amennyiben a biztosított allergiás arra az oltóanyagra, amelyet a fogadó országba való látogatáshoz előírnak,
- a biztosított vagyontárgyában tűz, természeti csapás vagy harmadik személy által elkövetett szándékos bűncselekmény miatt bekövetkezett kár,
- hadgyakorlat, katonai szolgálat.

Amennyiben az utas nem rendelkezik útlemondási biztosítással, de a feltüntetett előreláthatatlan okok miatt kell lemondania utazását, és erről igazolással rendelkezik, a Galileo a jelen Szerződés 7. pontjában foglaltak szerint jogosult a költségek kifizetésére. A foglalások lemondása esetén az iroda abban az esetben sem fizeti vissza az esetleg szükséges vízumok és úti okmányok beszerzésének költségeit, ha az utas útlemondási biztosítást kötött. Az útlemondási biztosítás megkötésével az utas minden követelését átruházza a biztosítótársaságra, a Galileo pedig kötelezettséget vállal, hogy az utas rendelkezésére bocsátja mindazokat a foglalásra vonatkozó dokumentumokat, amelyekre az utasnak szüksége van a biztosítótársasággal szemben fennálló követelései érvényesítéséhez. A biztosítási kötvény tartalmazza a biztosítás egyéb feltételeit, ezért minden utasunkat arra kérünk, hogy részletesen olvassa át azokat.

16. Utasbiztosítás

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítási „csomag” díját: baleset- vagy betegségbiztosítást az utazás során, poggyászbiztosítást és önkéntes egészségügyi biztosítást. Az utazási szerződés megkötésekor, mely tartalmazza az Általános Feltételeket, az Utasnak felajánljuk és javasoljuk a fent említett biztosításokat. Amennyiben az utas szeretné megkötni a felsorolt biztosításokat, fordulhat közvetlenül valamely biztosítótársasághoz vagy a Galileohoz, de utóbbi esetben a Galileo csak közvetítőként lép fel.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az Ön által választott biztosítás feltételeit a vásárlás előtt.

17. Garancia az utazási iroda csődje esetén

A Turizmusról szóló törvény értelmében, amennyiben a Galileo csődöt jelentene, abban az esetben azok az utasok, akik már megkezdték az utazást, valamint azok a személyek, akik már befizették a szolgáltatás díját, lépjenek kapcsolatban az utazási igazoláson vagy más hivatalos papíron szereplő szolgáltatóval a lehető leghamarabb.

18. Személyes adatok védelme

Az utas önkéntesen adja át személyes adatait. Az utas személyes adataira a kiválasztott szolgáltatás lefoglalásához van szükség. A személyes adatok a további kapcsolattartáshoz is szükségesek. A Galileo kötelezettséget vállal, hogy az utasok személyes adatait nem juttatja el külföldre, nem adja át harmadik személynek, kizárólag a kiválasztott szolgáltatás biztosításának érdekében használja fel azokat. A személyes adatok kizárólag az útlemondási biztosítás, a baleset- és betegségbiztosítás, a poggyászbiztosítás, illetve az önkéntes egészségügyi biztosítás megkötése esetén adhatók át harmadik személynek. Amennyiben az utas biztosítást köt, személyes adatait a biztosítótársaság is megkapja. Az utasok személyes adatai az adatbázisban lesznek tárolva, a vezetőség az adatok gyűjtésére, kezelésére és tárolására vonatkozó előírásainak megfelelően. Az Általános Feltételek elfogadásával az utas beleegyezik, hogy személyes adatait a Galileo marketing akciói során felhasználhatja.

19. Fontos megjegyzés

Az előleg befizetésével az Utas elfogadja az itt közölt Általános Feltételeket és így mind az Utasra, mind a Galileora nézve ez jogilag kötelezővé válik.

20. Kedvezmények

Egy időben zajló akciók esetén az árkedvezmények nem vonhatók össze. A Last Minute Utakra vonatkozó ajánlatokra az árengedmények nem vonatkoznak.

Kérjük, figyeljen a gyermek kedvezményekre és a többi kedvezményre, melyek a szállások ismertetőjénél vannak eltüntetve.

21. Bírói szervek illetékessége

Az Utas és a Galileo a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás ügyeiket megkísérlik közös megegyezéssel megoldani. Ellenkező esetben elismerik a Spliti Városi Bíróság illetékességét. Peres esetekben a Horvát Köztársaság jogszabályai az irányadóak.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Horvátországban
+385 21 54 22 33
info@galileo.hrHétfő - Péntek 08-22 | Szombat 08-12

N/AN/AN/A
Galileo putnička agencija d.o.o., Zvonimirova 14/IV, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 58565616320, ID HR-AB-21-060187792 | Uvjeti korištenja