Traži. Rezerviraj. Putuj. Vaš odmor u Hrvatskoj kreće sada | *galileo.hr
hrvatski english italiano deutsch francais ce�tina magyar slovenski rom�ne�te polski

Affiliate partner Ugovor

Član 1. Predmet ugovora

Ovaj ugovor se sklapa između putničke agencije Galileo i Partnera u cilju definiranja uvjeta suradnje u Galileo affiliate programu.

Član 2. Pristupanje affiliate programu

Pravo sudjelovanja u affiliate programu ima svaka pravna i fizička osoba koja ima vlastiti web site. Partner pristupa affiliate programu na način da ispuni affiliate pristupnicu na galileo.hr web stranicama. Ispunjena affiliate pristupnica istovjetna je potpisanom ugovoru. Ispunjavanjem iste Partner potvrđuje da je pročitao uvjete affiliate programa, da ih je u potpunosti razumio, te da ih u potpunosti prihvaća. Galileo će pregledati sadržaj site navedenog u affiliate pristupnici, te će pismeno poslati odgovor da li isti zadovoljava standarde ulaska u affiliate program. Ugovor stupa na snagu ukoliko Partner prethodno zadovolji kriterije ulaska u affiliate program.

Galileo zadržava pravo da prema vlastitoj procjeni u svakom trenutku uskrati pravo sudjelovanja u affiliate programu postojećem ili novom affiliate partneru. Siteovi koji nisu sukladni Galileovim standardima poslovanja su oni koji sadržavaju nasilje, diskriminaciju, ilegalne aktivnost, erotiku, pornografiju i sl. Ukoliko je zahtjev za ulazak u affiliate program odbijen, zainteresirana stranka može ponovno poslati zahtjev ukoliko je obavila potrebne preinake na svojim web stranicama.

Član 3. Vlasništvo

Galileo zadržava sva prava vezana uz zaštićeno ime tvtke, oznake tvrtke, logotip, slogan, tekstove i grafička rješenja. Partner po potpisanom ugovoru stječe pravo oglašavanja usluga i proizvoda iz Galileo ponude, a na način definiran ovim ugovorom. Također stječe pravo korištenja Galileo promotivnog materijala (banner, link ili tekst), te smije koristiti Galileo logotip kako bi se mogao identificirati kao Partner u ovom programu. Partneru nije dozvoljeno vršiti preinake na Galileo logotipu i promotivnom materijalu. Dozvoljena je uporava tekstova sa galileo.hr web stranica uz navođenje izvora i linka, dok su slikovni materijale na galileo.hr web stranicama dozvoljeni samo uz pismeno odobrenje. Ukoliko Galileo ocijeni da korištenje slikovnih ili pisanih materijala nije u skladu sa propisanim, o tome će obavijestiti Partnera, dok u slučajevima teže povrede propisa to može rezultirati materijalnom odgovornošću Partnera prema vlasniku tih materijala, te jednostranim prekidom ugovora.

Član 4. Način suradnje

Galileo se obvezuje Partneru osigurati pristup svim informacijama potrebnim za kvalitetnu suradnju, održavati bazu podataka ažurnom, te redovito obavještavati Partnera o novostima u ponudi. Partner je dužan postaviti promotivni materijal na svoje web stranice u nepromijenjenom obliku. Veza između galileo.hr i Partner web site-a ostvaruje se putem affiliate URL-a, koji je moguće dobiti na korisničkim stranicama. U slučaju nepridržavanja propisa o načinu povezivanja Partner web site-a sa galileo.hr web stranicama, Galileo neće biti u mogućnosti kontrolirati ostvareni promet između dviju strana, a na štetu Partnera. Ukoliko Partner ne može pronaći promotivni materijal u odgovarajućem obliku, preporuča se kontaktirati Galileo.

Član 5. Korisničke stranice

Partneru će nakon uspješnog pristupanja affiliate programu biti omogućen online pristup korisničkim stranicama. Partner će ovdje moći koristiti program za instalaciju linkova i bannera, te transparentno pratiti različite statistike (broj preusmjerenih posjetitelja, ostvarena provizija, ukupan promet i sl.) koje će jasno prikazati uspješnost Partnerove promotivne kampanje i samog affiliate programa. Korisničkim stranicama Partner može pristupiti koristeći korisničko ime i lozinku, koji će automatski biti dodijeljeni prilikom odobrenog pristupa u affiliate program.

Član 6. Provizija

Galileo odobrava Partneru, sukladno donjoj tabeli, postatak prometa za svaku rezervaciju koju realizira posjetitelj preusmjeren sa Partner site-a. Provizija se obračunava ovisno o ostvarenoj prodaji u tekućoj obračunskoj godini ugovora, te o dinamici isplate provizije . Obračunska godina traje u periodu od 01/01 – 31/12. Boravišna pristojba iz prodanih usluga neće biti uključena u obračun provizije Partneru.

Posjetitelji koji su preusmjereni sa Partner site-a, te su eventualno iskazali interes za zakupom određenih usluga iz Galileo ponude, neće ući u obračun realiziranog prometa. Napominjemo da samo oni posjetitelji koji su izvršili uplatu za rezervaciju određene usluge biti će uključeni u obračun realiziranog prometa. Ukoliko bi došlo do opravdanog otkaza rezervacije od strane gosta, te bi mu uplaćeni iznos bio vraćen, to bi rezultiralo i poništenjem provizije koja je Partneru prethodno bila odobrena. Partner će na vrijeme biti obaviješten o otkazu, te će mu na upit biti omogućen uvid u relevantnu korespodenciju sa samim gostom. Ukoliko je sporni iznos već isplaćen Partneru, Galileo će prvu slijedeću isplatu Partneru umanjiti za sporni iznos.

Visina pripadajuće provizije ovisi o ostvarenom prometu na način prikazan u donjoj tabeli.

Ostvareni godišnji promet (EUR) Provizija (%)
< 5,000 4
5,001 - 10,000 5
10,001 - 20,000 6
20,001 - 50,000 7
50,001 < 8<

Član 7. Dinamika i obračun isplate

Dinamika isplate ostvarene provizije je prilagođena prohtjevima Partnera. Zahtjev za isplatu se podnosti u pisanoj formi, dakle e-mailom, faxom ili kroz korisničke stranice. Galileo je dužan u roku od 3 radna dana proslijediti isplatu na račun Partnera.

Ukoliko je Partner pravna osoba, obvezuje se prilikom podnošenja zahtjeva izdati fakturu sa zatraženim iznosom. PDV je uključen u iznos provizije. Faktura mora biti valjana, te na njoj mora stajati broj žiro ili deviznog računa na koji novac mora biti uplaćen.

Fizičke osobe nisu dužne izdati fakturu za pripadajuću proviziju, ali su obvezne obavjestiti Galileo o broju svog privatnog žiro ili deviznog računa. Ovim ugovorom fizička osoba preuzima na sebe plaćanje pripadajućih poreza državi. Galileo se ograđuje od odgovornosti u slučaju neplaćanja obveznih poreza od strane fizičke osobe. Minimalan iznos za isplatu ostvarene provizije je 50 Eura i u tom slučaju troškovi transakcije novca dijele Partner i Galileo, i to na način da Galileo snosi trošak Hrvatskih banaka, dok ostale troškove snosi Partner. Za isplate čiji je iznos manji od 50 Eura ili je jednak trošku transakcije novca, Partner preuzima sve troškove transakcije. Ukoliko visina iznosa za isplatu prelazi 500 Eura, troškove transakcije snosi Galileo. Ukoliko na kraju obračunske godine postoji dio neisplaćene provizije prema Partneru, ista se automatski isplaćuje Partneru neovisno da li je Partner podnio zahtjev za isplatom.

Član 8. Korisnički servis

Galileo je kao pružatelj usluge dužan preuzeti komunikaciju s gostom što uključuje: procesiranje rezervacija, prihvaćanje uplata, te rješavanje eventualnih reklamacija.

Član 9. Izmjene sadržaja

Informacije na galileo.hr web stranicama se smatraju ispravnima u trenutku unošenja. Podaci se redovito pregledavaju, dok se eventualne greške odmah uklanjaju. Galileo zadržava pravo promjene podataka, cijena i opisa usluga iz svoje ponude bez posebnog upozorenja Partneru. Napominjemo da informacije na web stranicama Partnera vezane uz Galileo ponudu, moraju biti u skladu s onima na galileo.hr web stranicama.

Član 10. Odgovornost Partnera

Odgovornost Partnera je da poštuje propise definirane ovim ugovorm. Ukoliko se pojave neke nejasnoće ili potreba za dodatnim promotivnim materijalom, preporuča se kontaktirati Galileo. Ukoliko Galileo ustvrdi da je došlo do narušavanja ugleda, Partner gubi pravo na isplatu svake provizije. Galileo u tom slučaju zadržava pravo jednostranog otkaza ovog ugovora bez prava Partnera na otkazni rok. Narušavanjem ugleda se smatra nepridržavanje propisa iz ovogo ugovora, masovno slanje e-mailova koji sadržavaju Galileo ponudu, objavljivanje sadržaja suprotno načelima poslovanja Galileo-a i sl.

Član 11. Trajanje ugovora

Ugovor se zaključuje na godinu dana od datuma ispunjenja affiliate pristupnice. Prekid suradnje nastaje ukoliko bilo koja strana izrazi želju za prekidom suradnje. Otkazni rok je mjesec dana, tijekom kojeg je obvezno podmirivanje Ugovornih obveza nastalih za vrijeme trajanja suradnje. Po prestanku suradnje Partner se obvezuje sa svojih web stranica ukloniti sav promotivni materijal iz affiliate programa. Ukoliko Partner pismeno ne izrazi želju za prekidom suradnje mjesec dana prije isteka roka, ugovor se automatski produljuje na vremenski period od godine dana.

Član 12. Izmjene ugovora

Galileo zadržava pravo na promjene bilo koje odredbe ovog ugovora, sukladno svojim potrebama, bez prethodne pismene ili usmene obavjesti. Nove promjene stupaju na snagu njihovom objavom na Internetu, a informacije o njima Partner može saznati redovitim pregledom galileo.hr web stranica.

Član 13. Nadležnost suda

Obje strane su suglasne da će se eventualni nesporazumi rješavati međusobnim dogovorom. Ukoliko to nije moguće, potpisom ovog Ugovora obje strane su suglasne da je za rješavanje nesporazuma nadležan Trgovački sud u Splitu.

01/09/2006
KORISNIČKI CENTAR

Hrvatska
+385 21 54 22 33
info@galileo.hrPonedjeljak - Petak 08-22 | Subota 08-12

N/AN/AN/A
Galileo putnička agencija d.o.o., Zvonimirova 14/IV, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 58565616320, ID HR-AB-21-060187792 | Uvjeti korištenja